Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2019-12-132020-02-13Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach"

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (193.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-13 10:37:33
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,881.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-13 10:37:33
Załącznik 3.Załączniki do SIWZ.zip (30,896.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-13 13:15:17
Załącznik 4.Pytania i odpowiedzi I.pdf (542.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 11:50:24
Załącznik 5.Zmiana treści SIWZ I.zip (313.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 11:55:52
Załącznik 6.Pytania i odpowiedzi II.pdf (849.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 14:40:37
Załącznik 7.Zmiana treści SIWZ II; ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 13.02.2020 r..zip (1,402.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 13:58:34
Załącznik 8.Sprostowanie - wysłane do publikacji.zip (99.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 14:03:13
Załącznik 9.sprostowanie opublikowane.pdf (77.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 12:01:45
Załącznik 10. Sprostowanie 2 wysłane do publikacji.pdf (70.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:28:09
Załącznik 11. Sprostowanie 2 opublikowane.pdf (67.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:28:51
Załącznik 12. Pytania i odpowiedzi III.docx (731.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 14:14:43
Załącznik 13. Zmiana treści SIWZ III.doc (753.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 14:15:39
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.46.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 707
R2020-01-232020-02-07Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Bieżące utrzymanie dróg (przełomy) na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (107.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 13:18:46
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,135.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 13:18:46
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (691.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 13:18:46
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.1.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1
R2019-12-202020-02-04Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (132.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-20 13:31:29
Załącznik 2. SIWZ.doc (505.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-20 13:31:29
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (324,112.9 KB)
Data publikacji: 2019-12-20 13:31:29
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (207.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 09:29:10
Załącznik 5. Zmiana treści SIWZ I.pdf (180.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 09:30:40
Załącznik 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zmiana terminu składania ofert.doc (42.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 09:41:34
Załącznik 7. Pytania i odpowiedzi II.pdf (208.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 13:45:22
Załącznik 8. Zmiana treści SIWZ II.zip (4,007.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 13:45:41
Załącznik 9. Pytania i odpowiedzi III.pdf (253.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-09 12:37:30
Załącznik 10. Zmiana treści SIWZ III.zip (137.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 14:41:55
Załącznik 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II- Zmiana terminu składania ofert.doc (44.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 15:01:47
Załącznik 12. Zmiana treści SIWZ IV.pdf (180.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 15:45:33
Załącznik 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III - Zmiana terminu składania ofert.doc (43.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 15:46:05
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.47.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1478
R2020-01-172020-01-31Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzymaniem terenów zieleni urządzonej oraz wykonaniem jesiennej nasady sezonowej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (120.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:49:29
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,111.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:49:29
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (158.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:49:29
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.2.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 63
R2019-12-232020-01-09Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Demontaż, serwis, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – z podziałem na zadania”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (194.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 14:32:00
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,153.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 14:32:00
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (1,462.7 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 14:32:00
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (219.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-09 16:50:53
Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (35.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-09 16:52:01
Załącznik 6. Informacja z otwarcia ofert - po poprawie omyłek.pdf (220.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 15:26:50
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.48.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 169
U2019-10-282019-11-28Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach – Dziedzicach” .

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (832.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 15:27:50
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,821.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 15:27:50
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (3,566.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 15:27:50
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (160.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-07 15:29:24
Załącznik 5. Zmiana treści SIWZ I.zip (1,774.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-07 15:31:38
Załącznik 6. Zmiana treści SIWZ II - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 21.11.2019.pdf (192.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-08 11:01:03
Załącznik 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (748.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-08 11:03:22
Załącznik 8. Pytania i odpowiedzi II.pdf (224.2 KB)
Data publikacji: 2019-11-18 11:25:19
Załącznik 9. Pytania i odpowiedzi III.pdf (225.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-18 14:31:58
Załącznik 10. Pytania i odpowiedzi IV.pdf (235.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-18 14:32:39
Załącznik 11. Zmiana treści SIWZ III - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 28.11.2019.pdf (292.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 13:25:47
Załącznik 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.doc (749.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 13:28:27
Załącznik 13. Pytania i odpowiedzi V.pdf (219.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-21 17:14:56
Załącznik 14. Informacja z otwarcia ofert.pdf (221.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-28 16:27:54
Załącznik 15. Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (218.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-08 12:40:53
Załącznik 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.doc (773.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 15:14:47
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.45.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 75
R2019-10-172019-11-04Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: " Remont umocnienia rowu wylotowego za pompownią w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.doc (123.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 17:03:31
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,120.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 17:03:31
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (367.8 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 17:03:31
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.doc (46.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-04 14:12:50
Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-04 14:15:36
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (346.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 14:50:32
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (75.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 11:02:32
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.44.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 394
R2019-10-032019-10-28Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Wykoanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.doc (135.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-03 16:40:55
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,131.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-03 16:40:55
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (2,456.1 KB)
Data publikacji: 2019-10-03 16:40:55
Załącznik 4. Zmiana treści SIWZ I - UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.doc (36.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-14 11:57:31
Załącznik 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.doc (53.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-14 11:58:36
Załącznik 6. Pytania i odpowiedzi 1.doc (65.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:09:22
Załącznik 7. Zmiana treści SIWZ II - Uwaga zmiana terminu składania ofert.zip (41.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:19:37
Załącznik 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.doc (53.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:20:39
Załącznik 9. Informacja z otwarcia ofert.doc (42.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 14:10:40
Załącznik 10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (38.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 14:16:36
Załącznik 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (45.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-29 09:35:17
Załącznik 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (77.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-12 09:43:29
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.42.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 414
O2019-09-132019-10-17Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r. w wysokości 18 900 000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy)"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (165.1 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:42:56
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,137.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:42:56
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (6,153.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:42:56
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (249.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 09:26:08
Załącznik 5. Pytania i odpowiedzi II.pdf (212.2 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 09:26:21
Załącznik 6. Pytania i odpowiedzi III.pdf (212.9 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 09:26:33
Załącznik 7. Zmiana treści SIWZ I.zip (225.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 14:55:21
Załącznik 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji w DUUE.pdf (72.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 15:06:25
Załącznik 9. Pytania i odpowiedzi IV.pdf (201.3 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 15:06:59
Załącznik 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w DUUE.pdf (69.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-07 09:04:25
Załącznik 11. Informacja z otwarcia ofert.pdf (133.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 12:45:29
Załącznik 12. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (37.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 12:45:51
Załącznik 13. Informacja z otwarcia ofert - po poprawie omyłek.pdf (131.2 KB)
Data publikacji: 2019-10-24 15:05:18
Załącznik 14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (177.8 KB)
Data publikacji: 2019-10-31 14:32:13
Załącznik 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przesłane do publikacji w DUUE.pdf (116.4 KB)
Data publikacji: 2019-11-14 10:58:56
Załącznik 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane w DUUE.pdf (117.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 10:09:11
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.40.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 356
O2019-10-012019-10-11Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Utrzymanie sieci i opraw oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Czechowice – Dziedzice”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (116.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 15:23:30
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,105.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 15:23:30
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (10,185.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 15:23:30
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (131.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-11 13:06:20
Załącznik 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (43.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-30 13:30:48
Załącznik 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (62.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-07 16:56:13
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.43.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 137

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij