Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-09-292020-10-09Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Nasada kompensacyjna drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z dostawą materiału roślinnego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Szwajcarska Dolina pomiędzy jezdnią a chodnikiem w Czechowicach-Dziedzicach” – z podziałem na zadania

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (145.0 KB)
Data publikacji: 2020-09-29 14:13:45
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,134.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-29 14:13:45
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (562.4 KB)
Data publikacji: 2020-09-29 14:13:45
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.39.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 11
R2020-09-292020-10-08Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą.: Pełnienie funkcji inspektora w ramach projektu pod nazwą:"Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice."

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.docx (29.6 KB)
Data publikacji: 2020-09-29 15:01:07
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,109.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-29 15:01:07
Załącznik 3.Załaczniki do SIWZ.zip (1,884.6 KB)
Data publikacji: 2020-09-29 15:01:07
Czechowice - Dziedzice, ZP.271.37.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1
R2020-09-152020-09-25Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na zadanie pod nazwą: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (1,060.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-15 15:18:34
Załącznik 2. Załączniki do Ogłoszenia.zip (293.6 KB)
Data publikacji: 2020-09-15 15:18:34
Załącznik 3. Pytania i odpowiedzi I.pdf (651.2 KB)
Data publikacji: 2020-09-22 14:36:34
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (202.4 KB)
Data publikacji: 2020-09-25 13:34:43
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.36.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 42
R2020-09-042020-09-24Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa kolektora deszczowego ul. Paderewskiego i ul. Zacisze w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.docx (32.2 KB)
Data publikacji: 2020-09-04 13:32:54
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,147.0 KB)
Data publikacji: 2020-09-04 13:32:54
Załącznik 3.Załaczniki do SIWZ.zip (124,898.9 KB)
Data publikacji: 2020-09-04 13:32:54
Załącznik 4.Pytania i odpowiedzi I.pdf (169.0 KB)
Data publikacji: 2020-09-14 14:03:31
Załącznik 5.Zmiana treści SIWZ I.pdf (189.0 KB)
Data publikacji: 2020-09-14 14:03:55
Załącznik 6.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf (124.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-14 14:04:35
Załącznik 7. Informacja z otwarcia ofert .pdf (147.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-24 15:02:08
Załącznik 8.Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (38.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-24 15:03:08
Czechowice - Dziedzice, ZP.271.35.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 287
P2020-07-282020-09-10Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 r. w wysokości 19 000 000 zł (dziewiętnaście milionów złotych)"

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (166.3 KB)
Data publikacji: 2020-07-28 11:02:49
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,158.0 KB)
Data publikacji: 2020-07-28 11:02:49
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (1,860.3 KB)
Data publikacji: 2020-07-28 11:02:49
Załącznik 4. Zmiana treści SIWZ I.zip (26.0 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 10:51:16
Załącznik 5. Pytania i odpowiedzi 1.doc (76.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 10:52:09
Załącznik 6. Pytania i odpowiedzi 2.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 10:53:18
Załącznik 7. Pytania i odpowiedzi 3.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2020-09-01 10:53:58
Załącznik 8. Informacja z otwarcia ofert.doc (50.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-10 15:25:51
Czechowice-Dziedzice, ZP.271.26.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 333
R2020-08-142020-08-24Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Dostawa wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”- zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowego

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (122.0 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 11:44:05
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,124.0 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 11:44:05
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (4,341.3 KB)
Data publikacji: 2020-08-14 11:44:05
Załącznik 4. informacja z otwarcia ofert.pdf (149.8 KB)
Data publikacji: 2020-08-24 13:13:33
Załącznik 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (64.0 KB)
Data publikacji: 2020-08-27 14:31:44
Załącznik 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia .doc (74.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-10 10:57:20
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.33.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 170
O2020-07-302020-08-24Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na terenie parku miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (116.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-30 16:52:44
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,102.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-30 16:52:44
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (3,229.6 KB)
Data publikacji: 2020-07-30 16:52:44
Załącznik 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (41.5 KB)
Data publikacji: 2020-08-12 14:14:39
Załącznik 4. Zmiana treści SIWZ I - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 20.08.2020.pdf (271.1 KB)
Data publikacji: 2020-08-12 14:14:52
Załącznik 6. Pytania i odpowiedzi I.pdf (206.0 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 12:52:09
Załącznik 7. Zmiana treści SIWZ II - ZMIANA POZYCJI PRZEDMIARU.pdf (272.7 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 12:55:36
Załącznik 8. Zmiana treści SIWZ III - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 24.08.2020.pdf (271.5 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 14:39:04
Załącznik 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (43.5 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 14:41:09
Załącznik 10. Informacja z otwarcia ofert.pdf (270.8 KB)
Data publikacji: 2020-08-24 14:54:33
Załącznik 11. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc (33.0 KB)
Data publikacji: 2020-08-24 14:54:49
Załącznik 12. Informacja z otwarcia ofert - po poprawie omyłek.pdf (269.8 KB)
Data publikacji: 2020-09-02 15:34:05
Załącznik 13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (275.7 KB)
Data publikacji: 2020-09-15 13:12:59
Załącznik 14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (64.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-24 15:39:44
Czechowice - Dziedzice, ZP.271.28.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 459
O2020-08-112020-08-20Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Czechowicach - Dziedzicach - Przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej ""

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.docx (28.0 KB)
Data publikacji: 2020-08-11 13:32:58
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,153.5 KB)
Data publikacji: 2020-08-11 13:32:58
Załącznik 3.Załaczniki do SIWZ.zip (112.6 KB)
Data publikacji: 2020-08-11 13:32:58
Załącznik 4. informacja z otwarcia ofert.pdf (131.6 KB)
Data publikacji: 2020-08-20 12:21:49
Załącznik 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (38.5 KB)
Data publikacji: 2020-08-20 12:22:45
Załącznik 6.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (139.5 KB)
Data publikacji: 2020-09-02 14:08:55
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (17.3 KB)
Data publikacji: 2020-09-10 12:49:05
Czechowice - Dziedzice, ZP.271.32.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 135
O2020-07-312020-08-18Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (129.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 13:03:41
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,137.0 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 13:03:41
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (444.9 KB)
Data publikacji: 2020-07-31 13:03:41
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (284.4 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 13:39:27
Załącznik 5. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc (32.5 KB)
Data publikacji: 2020-08-18 13:40:05
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (343.6 KB)
Data publikacji: 2020-09-02 13:53:31
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (71.0 KB)
Data publikacji: 2020-09-10 13:09:51
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.31.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 284
U2020-07-272020-08-04Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "„Dostawa wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego – cz.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach”- zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowego

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.doc (122.0 KB)
Data publikacji: 2020-07-27 14:32:42
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,117.0 KB)
Data publikacji: 2020-07-27 14:32:42
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (4,341.3 KB)
Data publikacji: 2020-07-27 14:32:42
Załącznik 4. Informacja.pdf (385.0 KB)
Data publikacji: 2020-08-04 15:07:28
Załącznik 5. Informacja o unieważnieniu postępowania.doc (52.0 KB)
Data publikacji: 2020-08-05 12:48:22
Załącznik 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻIENIE POSTĘPOWANIA.doc (69.5 KB)
Data publikacji: 2020-08-05 12:51:10
Czechowice-Dziedzice, ZP.271.30.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 111

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij