Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-03-122020-03-31Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Podniesienie jakości życia mieszkańców przez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - MOSiR"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (140.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 17:44:33
Załącznik 2. SIWZ.doc (526.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 17:44:33
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (196,338.6 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 17:44:33
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi 1.doc (79.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:26:39
Załącznik 5. Zmiana treści SIWZ I.zip (93.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:27:29
Załącznik 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:29:04
Załącznik 7. Informacja z otwarcia ofert.pdf (223.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:48:21
Załącznik 8. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (53.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:48:49
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy ZP.271.10.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 607
R2020-03-062020-03-18Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (122.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-06 09:36:10
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,110.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-06 09:36:10
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (690.3 KB)
Data publikacji: 2020-03-06 09:36:10
Załącznik 4.Informacja z otwarcia ofert.pdf (206.2 KB)
Data publikacji: 2020-03-18 12:36:06
Załącznik 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (37.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-18 12:37:09
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy ZP.271.11.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 126
R2020-03-032020-03-12Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Czechowice-Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (115.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 15:14:17
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,221.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 15:14:17
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (402.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 15:14:17
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (131.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 14:14:57
Załącznik 5. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (36.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 14:15:14
Załącznik 6. Informacja z otwarcia ofert - po poprawie omyłek.pdf (132.6 KB)
Data publikacji: 2020-03-18 08:58:00
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.7.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 193
R2020-02-252020-03-11Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (139.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 14:45:46
Załącznik 2. SIWZ.doc (520.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 14:45:46
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (327,611.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 14:45:46
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (212.2 KB)
Data publikacji: 2020-03-04 14:46:38
Załącznik 5. Zmiana treści SIWZ I.pdf (138.4 KB)
Data publikacji: 2020-03-04 14:47:03
Załącznik 6. Informacja z otwarcia ofert.pdf (220.4 KB)
Data publikacji: 2020-03-11 13:13:15
Załącznik 7. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (53.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-11 13:13:51
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.9.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 469
R2020-02-172020-03-04Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Remont nawierzchni chodników na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice".

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (118.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 14:54:18
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,119.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 14:54:18
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (440.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 14:54:18
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (438.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 10:25:58
Załącznik 5. Informacja z otwarcia ofert.pdf (215.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-04 15:00:19
Załącznik 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (33.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-04 15:03:06
Załącznik 7. Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłki.pdf (216.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 12:29:38
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.8.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 344
R2020-02-202020-03-03Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (113.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 14:57:54
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,119.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 14:57:54
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (364.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 14:57:54
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.doc (37.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 12:38:29
Załącznik 5. Informacja o wyborze najkorzesniejszej oferty.doc (43.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 16:57:23
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy ZP.271.6.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 144
O2020-02-032020-02-20Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w procedurze "in-house" na zadanie pn.: "Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni wód opadowych"

Załącznik 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy.doc (46.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-03 13:51:49
Załącznik 2. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.doc (46.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-03 13:51:49
Załącznik 3. Informacja o udzieleniu zamówienia.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 14:19:28
Załącznik 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 14:19:59
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.4.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 63
O2020-01-312020-02-18Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Remont nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice".

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (120.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 12:22:12
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,124.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 12:22:12
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (413.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 12:22:12
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (207.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 15:12:27
Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (33.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 15:14:13
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (43.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-05 12:41:50
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (68.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 16:07:20
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.3.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 346
R2019-12-132020-02-13Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach"

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (193.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-13 10:37:33
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,881.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-13 10:37:33
Załącznik 3.Załączniki do SIWZ.zip (30,896.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-13 13:15:17
Załącznik 4.Pytania i odpowiedzi I.pdf (542.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 11:50:24
Załącznik 5.Zmiana treści SIWZ I.zip (313.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 11:55:52
Załącznik 6.Pytania i odpowiedzi II.pdf (849.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 14:40:37
Załącznik 7.Zmiana treści SIWZ II; ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 13.02.2020 r..zip (1,402.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 13:58:34
Załącznik 8.Sprostowanie - wysłane do publikacji.zip (99.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 14:03:13
Załącznik 9.sprostowanie opublikowane.pdf (77.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 12:01:45
Załącznik 10. Sprostowanie 2 wysłane do publikacji.pdf (70.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:28:09
Załącznik 11. Sprostowanie 2 opublikowane.pdf (67.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:28:51
Załącznik 12. Pytania i odpowiedzi III.docx (731.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 14:14:43
Załącznik 13. Zmiana treści SIWZ III.doc (753.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 14:15:39
Załącznik 14.Pytania i odpowiedzi IV.pdf (640.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 13:25:31
Załącznik 15. Pytania i odpowiedzi V.docx (729.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-07 13:43:41
Załącznik 16. Informacja z otwarcia ofert.docx (734.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-13 17:58:20
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.46.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1588
U2019-12-202020-02-12Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (132.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-20 13:31:29
Załącznik 2. SIWZ.doc (505.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-20 13:31:29
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (324,112.9 KB)
Data publikacji: 2019-12-20 13:31:29
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (207.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 09:29:10
Załącznik 5. Zmiana treści SIWZ I.pdf (180.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 09:30:40
Załącznik 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zmiana terminu składania ofert.doc (42.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 09:41:34
Załącznik 7. Pytania i odpowiedzi II.pdf (208.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 13:45:22
Załącznik 8. Zmiana treści SIWZ II.zip (4,007.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 13:45:41
Załącznik 9. Pytania i odpowiedzi III.pdf (253.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-09 12:37:30
Załącznik 10. Zmiana treści SIWZ III.zip (137.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 14:41:55
Załącznik 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II- Zmiana terminu składania ofert.doc (44.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 15:01:47
Załącznik 12. Zmiana treści SIWZ IV.pdf (180.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 15:45:33
Załącznik 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III - Zmiana terminu składania ofert.doc (43.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 15:46:05
Załącznik 14. Pytania i odpowiedzi IV.pdf (212.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-27 13:33:33
Załącznik 15. Pytania i odpowiedzi V.pdf (233.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 08:33:31
Załącznik 16. Pytania i odpowiedzi VI.pdf (297.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 13:32:19
Załącznik 17. Zmiana treści SIWZ V.zip (928.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 13:50:50
Załącznik 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV - Zmiana terminu składania ofert.doc (43.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 14:18:18
Załącznik 19. Pytania i odpowiedzi VII.pdf (286.9 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 09:28:29
Załącznik 20. Pytania i odpowiedzi VIII.pdf (306.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:48:20
Załącznik 21. Zmiana treści SIWZ VI.pdf (194.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:56:49
Załącznik 22. Pytania i odpowiedzi IX.pdf (207.2 KB)
Data publikacji: 2020-02-07 10:35:36
Załącznik 23. Informacja z otwarcia ofert.doc (78.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 13:59:48
Załącznik 24. Informacja o unieważnieniu postępowania.doc (81.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 15:40:00
Załącznik 25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.doc (77.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 16:58:21
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.47.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 3583

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij