Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-04-082020-04-23Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. B. Prusa w Czechowicach – Dziedzicach (projekt)”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (117.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-08 15:35:18
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,115.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-08 15:35:18
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (1,546.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-08 15:35:18
czechowice-Dziedzice; znak sprawy: ZP.271.14.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 6
R2020-04-012020-04-15Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Efektywne Oświetlenie Miejskie w Czechowicach-Dziedzicach"."

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (124.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-01 14:57:27
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,102.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-01 14:57:27
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (1,235.8 KB)
Data publikacji: 2020-04-01 14:57:27
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.5.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 57
R2020-03-122020-03-31Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Podniesienie jakości życia mieszkańców przez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - MOSiR"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (140.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 17:44:33
Załącznik 2. SIWZ.doc (526.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 17:44:33
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (196,338.6 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 17:44:33
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi 1.doc (79.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:26:39
Załącznik 5. Zmiana treści SIWZ I.zip (93.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:27:29
Załącznik 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 15:29:04
Załącznik 7. Informacja z otwarcia ofert.pdf (223.1 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:48:21
Załącznik 8. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (53.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-31 12:48:49
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy ZP.271.10.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 705
R2020-03-062020-03-18Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Czyszczenie urządzeń odwadniających drogi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (122.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-06 09:36:10
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,110.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-06 09:36:10
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (690.3 KB)
Data publikacji: 2020-03-06 09:36:10
Załącznik 4.Informacja z otwarcia ofert.pdf (206.2 KB)
Data publikacji: 2020-03-18 12:36:06
Załącznik 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (37.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-18 12:37:09
Załącznik 6. Informacja z otwarcia ofert - PO POPRAWIE OMYŁEK.pdf (274.6 KB)
Data publikacji: 2020-04-03 13:30:09
Załącznik 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (246.1 KB)
Data publikacji: 2020-04-07 10:01:40
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy ZP.271.11.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 163
O2020-03-032020-03-12Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Czechowice-Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (115.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 15:14:17
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,221.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 15:14:17
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (402.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 15:14:17
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (131.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 14:14:57
Załącznik 5. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (36.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 14:15:14
Załącznik 6. Informacja z otwarcia ofert - po poprawie omyłek.pdf (132.6 KB)
Data publikacji: 2020-03-18 08:58:00
Załącznik 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (176.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-03 12:46:28
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.7.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 246
R2020-02-252020-03-11Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (139.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 14:45:46
Załącznik 2. SIWZ.doc (520.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 14:45:46
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (327,611.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 14:45:46
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (212.2 KB)
Data publikacji: 2020-03-04 14:46:38
Załącznik 5. Zmiana treści SIWZ I.pdf (138.4 KB)
Data publikacji: 2020-03-04 14:47:03
Załącznik 6. Informacja z otwarcia ofert.pdf (220.4 KB)
Data publikacji: 2020-03-11 13:13:15
Załącznik 7. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (53.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-11 13:13:51
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.9.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 517
O2020-02-172020-03-04Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Remont nawierzchni chodników na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice".

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (118.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 14:54:18
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,119.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 14:54:18
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (440.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 14:54:18
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (438.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 10:25:58
Załącznik 5. Informacja z otwarcia ofert.pdf (215.8 KB)
Data publikacji: 2020-03-04 15:00:19
Załącznik 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (33.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-04 15:03:06
Załącznik 7. Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłki.pdf (216.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 12:29:38
Załącznik 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (285.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-03 13:08:51
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.8.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 407
R2020-02-202020-03-03Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (113.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 14:57:54
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,119.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 14:57:54
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (364.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 14:57:54
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.doc (37.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 12:38:29
Załącznik 5. Informacja o wyborze najkorzesniejszej oferty.doc (43.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-26 16:57:23
Załącznik 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (61.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-06 11:24:00
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy ZP.271.6.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 166
O2020-02-032020-02-20Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w procedurze "in-house" na zadanie pn.: "Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni wód opadowych"

Załącznik 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy.doc (46.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-03 13:51:49
Załącznik 2. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.doc (46.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-03 13:51:49
Załącznik 3. Informacja o udzieleniu zamówienia.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 14:19:28
Załącznik 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-02 14:19:59
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.4.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 68
O2020-01-312020-02-18Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Remont nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice".

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (120.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 12:22:12
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,124.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 12:22:12
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (413.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 12:22:12
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (207.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 15:12:27
Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (33.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 15:14:13
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (43.5 KB)
Data publikacji: 2020-03-05 12:41:50
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (68.0 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 16:07:20
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.3.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 363

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij