Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-02-252020-03-11Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (139.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 14:45:46
Załącznik 2. SIWZ.doc (520.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 14:45:46
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (327,611.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 14:45:46
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.9.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 74
R2020-02-172020-03-04Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Remont nawierzchni chodników na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice".

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (118.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 14:54:18
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,119.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 14:54:18
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (440.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 14:54:18
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (438.6 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 10:25:58
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.8.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 144
R2020-02-202020-03-03Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (113.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 14:57:54
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,119.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 14:57:54
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (364.8 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 14:57:54
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy ZP.271.6.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 38
R2020-02-032020-02-20Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w procedurze "in-house" na zadanie pn.: "Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni wód opadowych"

Załącznik 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy.doc (46.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-03 13:51:49
Załącznik 2. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.doc (46.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-03 13:51:49
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.4.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 37
R2020-01-312020-02-18Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Remont nawierzchni nieulepszonych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice".

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (120.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 12:22:12
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,124.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 12:22:12
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (413.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 12:22:12
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (207.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 15:12:27
Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (33.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 15:14:13
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.3.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 266
R2019-12-132020-02-13Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach - Dziedzicach"

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (193.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-13 10:37:33
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,881.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-13 10:37:33
Załącznik 3.Załączniki do SIWZ.zip (30,896.8 KB)
Data publikacji: 2019-12-13 13:15:17
Załącznik 4.Pytania i odpowiedzi I.pdf (542.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 11:50:24
Załącznik 5.Zmiana treści SIWZ I.zip (313.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 11:55:52
Załącznik 6.Pytania i odpowiedzi II.pdf (849.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 14:40:37
Załącznik 7.Zmiana treści SIWZ II; ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 13.02.2020 r..zip (1,402.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 13:58:34
Załącznik 8.Sprostowanie - wysłane do publikacji.zip (99.4 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 14:03:13
Załącznik 9.sprostowanie opublikowane.pdf (77.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 12:01:45
Załącznik 10. Sprostowanie 2 wysłane do publikacji.pdf (70.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:28:09
Załącznik 11. Sprostowanie 2 opublikowane.pdf (67.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 12:28:51
Załącznik 12. Pytania i odpowiedzi III.docx (731.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 14:14:43
Załącznik 13. Zmiana treści SIWZ III.doc (753.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-22 14:15:39
Załącznik 14.Pytania i odpowiedzi IV.pdf (640.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 13:25:31
Załącznik 15. Pytania i odpowiedzi V.docx (729.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-07 13:43:41
Załącznik 16. Informacja z otwarcia ofert.docx (734.7 KB)
Data publikacji: 2020-02-13 17:58:20
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.46.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 1474
U2019-12-202020-02-12Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice - Zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (132.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-20 13:31:29
Załącznik 2. SIWZ.doc (505.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-20 13:31:29
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (324,112.9 KB)
Data publikacji: 2019-12-20 13:31:29
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (207.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 09:29:10
Załącznik 5. Zmiana treści SIWZ I.pdf (180.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 09:30:40
Załącznik 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zmiana terminu składania ofert.doc (42.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 09:41:34
Załącznik 7. Pytania i odpowiedzi II.pdf (208.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 13:45:22
Załącznik 8. Zmiana treści SIWZ II.zip (4,007.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-07 13:45:41
Załącznik 9. Pytania i odpowiedzi III.pdf (253.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-09 12:37:30
Załącznik 10. Zmiana treści SIWZ III.zip (137.2 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 14:41:55
Załącznik 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II- Zmiana terminu składania ofert.doc (44.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 15:01:47
Załącznik 12. Zmiana treści SIWZ IV.pdf (180.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 15:45:33
Załącznik 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III - Zmiana terminu składania ofert.doc (43.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 15:46:05
Załącznik 14. Pytania i odpowiedzi IV.pdf (212.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-27 13:33:33
Załącznik 15. Pytania i odpowiedzi V.pdf (233.7 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 08:33:31
Załącznik 16. Pytania i odpowiedzi VI.pdf (297.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 13:32:19
Załącznik 17. Zmiana treści SIWZ V.zip (928.8 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 13:50:50
Załącznik 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV - Zmiana terminu składania ofert.doc (43.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 14:18:18
Załącznik 19. Pytania i odpowiedzi VII.pdf (286.9 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 09:28:29
Załącznik 20. Pytania i odpowiedzi VIII.pdf (306.3 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:48:20
Załącznik 21. Zmiana treści SIWZ VI.pdf (194.1 KB)
Data publikacji: 2020-02-04 12:56:49
Załącznik 22. Pytania i odpowiedzi IX.pdf (207.2 KB)
Data publikacji: 2020-02-07 10:35:36
Załącznik 23. Informacja z otwarcia ofert.doc (78.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 13:59:48
Załącznik 24. Informacja o unieważnieniu postępowania.doc (81.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-17 15:40:00
Załącznik 25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.doc (77.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 16:58:21
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.47.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 3395
R2020-01-232020-02-07Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Bieżące utrzymanie dróg (przełomy) na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (107.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 13:18:46
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,135.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 13:18:46
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (691.6 KB)
Data publikacji: 2020-01-23 13:18:46
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (281.9 KB)
Data publikacji: 2020-02-07 12:03:18
Załącznik 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (37.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-07 12:03:56
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.1.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 135
R2020-01-172020-01-31Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Dostawa i nasadzenie roślin jednorocznych wraz z pielęgnacją i utrzymaniem wykonanej nasady, utrzymaniem terenów zieleni urządzonej oraz wykonaniem jesiennej nasady sezonowej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (120.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:49:29
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,111.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:49:29
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (158.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 13:49:29
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (268.9 KB)
Data publikacji: 2020-01-31 12:29:23
Załącznik 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (42.5 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 12:50:59
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.2.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 198
O2019-12-232020-01-09Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Demontaż, serwis, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice – z podziałem na zadania”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (194.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 14:32:00
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,153.5 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 14:32:00
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (1,462.7 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 14:32:00
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (219.5 KB)
Data publikacji: 2020-01-09 16:50:53
Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (35.0 KB)
Data publikacji: 2020-01-09 16:52:01
Załącznik 6. Informacja z otwarcia ofert - po poprawie omyłek.pdf (220.3 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 15:26:50
Załącznik 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (366.1 KB)
Data publikacji: 2020-01-27 14:05:50
Załącznik 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (92.0 KB)
Data publikacji: 2020-02-05 14:05:43
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.48.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 252

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij