Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2020-06-232020-07-03Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach-Dziedzicach”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (846.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 15:41:54
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,086.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 15:41:54
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (2,832.1 KB)
Data publikacji: 2020-06-23 15:41:54
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (292.2 KB)
Data publikacji: 2020-07-03 13:05:12
Załącznik 5. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc (743.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-03 13:07:40
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.22.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 80
R2020-06-162020-07-01Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:"Remont urządzeń odwadniających drogi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice".

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.docx (31.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 15:25:26
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,167.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 15:25:26
Załącznik 3.Załaczniki do SIWZ.zip (744.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 15:25:26
Załącznik 4.Zmiana treści SIWZ.pdf (129.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-26 10:53:34
Załącznik 5. Informacja z otwarcia ofert.pdf (280.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-01 15:25:11
Załącznik 6. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej .doc (32.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-01 15:28:47
Czechowice-Dziedzice, ZP.271.20.2020. Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 189
O2020-05-262020-06-04Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Bieżące utrzymanie czystości i porządku przystanków autobusowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”.

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (111.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-26 14:25:12
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,201.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-26 14:25:12
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (191.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-26 14:25:12
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (134.8 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 14:37:46
Załącznik 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 14:39:04
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (277.1 KB)
Data publikacji: 2020-06-26 13:30:46
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.21.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 226
O2020-04-212020-05-15Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Budowa drogi bocznej ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach”.

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (121.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-21 14:59:25
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,122.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-21 14:59:25
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (21,874.8 KB)
Data publikacji: 2020-04-21 14:59:25
Załącznik 4. Zmiana treści SIWZ I - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 14.05.2020.pdf (279.7 KB)
Data publikacji: 2020-05-05 15:27:10
Załącznik 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (39.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-05 15:33:59
Załącznik 6. Pytania i odpowiedzi I.pdf (203.2 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 12:49:11
Załącznik 7. Pytania i odpowiedzi II.pdf (199.7 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 12:50:03
Załącznik 8. Zmiana treści SIWZ II - UWAGA ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI.zip (542.8 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 13:23:58
Załącznik 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.doc (39.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 13:31:12
Załącznik 10. Zmiana treści SIWZ III.pdf (269.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-11 14:30:21
Załącznik 11. Zmiana treści SIWZ IV - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANAI OFERT 15.05.2020; AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT.zip (493.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 13:44:45
Załącznik 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.doc (39.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 13:59:49
Załącznik 13. Informacja z otwarcia ofert.pdf (285.1 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:51:00
Załącznik 14. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc (32.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:52:22
Załącznik 15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (286.5 KB)
Data publikacji: 2020-07-01 14:38:27
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.17.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 550
O2020-04-222020-05-14Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Budowa ul. Makowej w Zabrzegu”.

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.docx (35.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-22 13:05:25
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,142.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-22 13:05:25
Załącznik 3.Załączniki do SIWZ.zip (23,151.9 KB)
Data publikacji: 2020-04-22 13:05:25
Załącznik 4.Zmiana treści SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf (286.7 KB)
Data publikacji: 2020-05-05 15:00:25
Załącznik 5.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (13.4 KB)
Data publikacji: 2020-05-05 15:05:00
Załącznik 6.Pytania i odpowiedzi I.pdf (281.3 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 13:37:20
Załącznik 7.Zmiana treści SIWZ II.pdf (348.7 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 13:38:50
Załącznik 8.Załącznik nr 9 - projekt umowy II.docx (55.9 KB)
Data publikacji: 2020-05-08 13:40:45
Załącznik 9.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.docx (13.7 KB)
Data publikacji: 2020-05-11 07:03:54
Załącznik 10.Zmiana treści SIWZ III .pdf (271.6 KB)
Data publikacji: 2020-05-11 14:21:31
Załącznik 11.Informacja z otwarcia ofert.pdf (296.2 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 16:17:36
Załącznik 12.Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 16:18:52
Załącznik 13.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (200.7 KB)
Data publikacji: 2020-07-03 12:57:13
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.16.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 647
O2020-04-172020-05-14Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach – Dziedzicach”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (842.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 12:01:24
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,837.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 12:01:24
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (6,010.7 KB)
Data publikacji: 2020-04-17 12:01:24
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (220.4 KB)
Data publikacji: 2020-04-29 13:04:54
Załącznik 5. Zmiana treści SIWZ I - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 14.05.2020.zip (955.1 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 17:06:51
Załącznik 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (786.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 17:10:07
Załącznik 7. Pytania i odpowiedzi II.pdf (224.7 KB)
Data publikacji: 2020-05-06 14:42:25
Załącznik 8. Zmiana treści SIWZ II .pdf (290.2 KB)
Data publikacji: 2020-05-11 14:25:37
Załącznik 9. Pytania i odpowiedzi III.pdf (214.8 KB)
Data publikacji: 2020-05-11 15:29:06
Załącznik 10. Informacja z otwarcia ofert.pdf (300.9 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 16:25:20
Załącznik 11. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc (743.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-14 16:27:34
Załącznik 12. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf (210.4 KB)
Data publikacji: 2020-05-20 13:57:50
Załącznik 13.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (160.2 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 12:32:08
Załącznik 14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (796.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-12 13:01:06
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy:ZP.271.12.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 746
R2020-04-302020-05-12Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia do Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego - cz.1 Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach " - z podziałem na zadania

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (149.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 16:26:44
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,116.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 16:26:44
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (13,403.4 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 16:26:44
Załącznik 5. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc (65.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 14:32:31
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.docx (61.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 14:43:14
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 dostawa sprzętu multimedialnego.doc (76.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 11:10:06
Załącznik 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 4 dostawa sprzętu ekspozycyjnego.doc (76.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:16:29
Załącznik 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2 dostawa sprzętu komputerowego.doc (71.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-26 12:05:26
Załącznik 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- zadanie nr 3 dostawa sprzętu biurowego.doc (76.5 KB)
Data publikacji: 2020-06-26 12:07:40
Załącznik 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 5 dostawa sprzętu nagłośnieniowego.doc (74.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-26 12:11:05
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy ZP.271.19.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 508
O2020-04-292020-05-12Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Wykaszanie działek gminnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (123.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-29 10:13:07
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,123.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-29 10:13:07
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (351.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-29 10:13:07
Załącznik 4. Zmiana treści SIWZ I - UWAGA OBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ OFERTOWY.zip (331.6 KB)
Data publikacji: 2020-05-11 12:47:40
Załącznik 5. Informacja z otwarcia ofert.pdf (275.8 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 14:31:22
Załącznik 6. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc (33.0 KB)
Data publikacji: 2020-05-12 14:33:06
Załącznik 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (140.9 KB)
Data publikacji: 2020-06-04 12:38:48
Załącznik 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia .doc (67.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-15 12:27:54
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.18.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 32
O2020-04-102020-04-24Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (133.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-10 13:25:29
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,160.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-10 13:25:29
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (370.8 KB)
Data publikacji: 2020-04-10 13:25:29
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.doc (43.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-24 12:19:01
Załącznik 5. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc (37.5 KB)
Data publikacji: 2020-04-24 12:20:49
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (251.7 KB)
Data publikacji: 2020-05-15 12:45:38
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (68.5 KB)
Data publikacji: 2020-05-26 14:26:42
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy ZP.271.15.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 363
U2020-04-082020-04-23Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. B. Prusa w Czechowicach – Dziedzicach (projekt)”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (117.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-08 15:35:18
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,115.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-08 15:35:18
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (1,546.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-08 15:35:18
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (198.2 KB)
Data publikacji: 2020-04-20 15:04:42
Załącznik 5. Informacja z otwarcia ofert.doc (43.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-23 13:36:53
Załącznik 6. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2020-04-23 13:42:46
Załącznik 7.Informacja o unieważnieniu.pdf (97.3 KB)
Data publikacji: 2020-06-05 11:15:20
Załącznik 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.doc (60.0 KB)
Data publikacji: 2020-06-10 09:50:19
Czechowice-Dziedzice; znak sprawy: ZP.271.14.2020 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 378

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij