Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2019-09-132019-10-17Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r. w wysokości 18 900 000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy)"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (165.1 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:42:56
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,137.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:42:56
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (6,153.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:42:56
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.40.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 55
R2019-09-112019-09-26Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Remont dróg wewnętrznych i parkingów na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice "

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx (33.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 14:44:49
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,126.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 14:44:49
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (862.3 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 14:44:49
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.39.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 81
R2019-09-132019-09-24Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na zadanie pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (1,057.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:08:21
Załącznik 2. Załączniki do ogłoszenia.zip (306.7 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:08:21
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.41.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 21
R2019-09-042019-09-19Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - odc. 3"

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.docx (31.6 KB)
Data publikacji: 2019-09-04 14:59:48
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,127.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-04 14:59:48
Załącznik 3.Załączniki do SIWZ.zip (34,685.9 KB)
Data publikacji: 2019-09-04 14:59:48
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (287.3 KB)
Data publikacji: 2019-09-19 14:20:42
Załącznik 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (37.5 KB)
Data publikacji: 2019-09-19 14:24:51
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.38.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 249
R2019-09-022019-09-17Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach. Zadanie 1 - Urządzenia przeciwpowodziowe pomiędzy ul. Cichy Kącik a ul. Legionów"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (122.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-02 14:37:16
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,137.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-02 14:37:16
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (157,879.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-02 14:37:16
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (175.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-09 08:15:47
Załącznik 5. Informacja z otwarcia ofert .doc (52.5 KB)
Data publikacji: 2019-09-17 14:44:28
Załącznik 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-17 14:45:50
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.36.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 200
R2019-08-272019-09-11Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Budowa kolektora deszczowego ul. Paderewskiego i ul. Zacisze w Czechowicach - Dziedzicach."

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.docx (32.7 KB)
Data publikacji: 2019-08-27 13:07:40
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,132.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-27 13:07:40
Załącznik 3.Załączniki do SIWZ.zip (124,905.4 KB)
Data publikacji: 2019-08-27 13:07:40
Załącznik 4.Zmiana treści SIWZ I.pdf (123.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-29 16:58:15
Załącznik 5.Załącznik nr 7 - przedmiar robót.pdf (85.3 KB)
Data publikacji: 2019-08-29 16:58:59
Załącznik 6.Zmiana treści SIWZ II.zip (170.4 KB)
Data publikacji: 2019-09-04 10:54:26
Załącznik 7.Informacja z otwarcia ofert.pdf (305.9 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 13:56:31
Załącznik 8. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 13:57:50
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.35.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 286
R2019-08-302019-09-10Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (115.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-30 13:02:57
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,106.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-30 13:02:57
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (357.7 KB)
Data publikacji: 2019-08-30 13:02:57
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (130.7 KB)
Data publikacji: 2019-09-10 15:00:06
Załącznik 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (33.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-10 15:00:54
Załącznik 6. Informacja z otwarcia ofert - PO POPRAWIE OMYŁEK.pdf (132.3 KB)
Data publikacji: 2019-09-19 12:12:54
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.37.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 116
R2019-08-082019-08-23Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach – Dziedzicach. Zadanie 2 – zbiornik przeciwpowodziowy w rejonie ul. Wodnej".

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (132.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-08 14:07:49
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,141.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-08 14:07:49
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (171,402.7 KB)
Data publikacji: 2019-08-08 14:07:49
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (214.3 KB)
Data publikacji: 2019-08-23 13:26:56
Załącznik 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (33.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-23 13:28:47
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.33.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 354
R2019-08-072019-08-21Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadania pn.: "Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego własności Tauron Dystrybucja Serwis S.A. na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.doc (39.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-07 14:54:08
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.34.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 24
O2019-07-232019-08-07Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice".

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (120.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-23 12:05:23
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,122.0 KB)
Data publikacji: 2019-07-23 12:05:23
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (422.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-23 12:05:23
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (128.1 KB)
Data publikacji: 2019-08-07 14:25:15
Załącznik 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (42.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-19 12:42:58
Załącznik 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (63.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-26 15:25:07
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.32.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 143

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij