Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2019-08-082019-08-23Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach – Dziedzicach. Zadanie 2 – zbiornik przeciwpowodziowy w rejonie ul. Wodnej".

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (132.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-08 14:07:49
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,141.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-08 14:07:49
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (171,402.7 KB)
Data publikacji: 2019-08-08 14:07:49
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.33.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 142
R2019-08-072019-08-21Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadania pn.: "Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego własności Tauron Dystrybucja Serwis S.A. na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.doc (39.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-07 14:54:08
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.34.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 20
O2019-07-232019-08-07Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice".

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (120.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-23 12:05:23
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,122.0 KB)
Data publikacji: 2019-07-23 12:05:23
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (422.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-23 12:05:23
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (128.1 KB)
Data publikacji: 2019-08-07 14:25:15
Załącznik 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (42.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-19 12:42:58
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.32.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 82
O2019-07-222019-07-26Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki w procedurze "in-house" na zadanie pn.: "Bieżąca eksploatacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej i pompowni wód opadowych"

Załącznik 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy.doc (45.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-22 10:49:03
Załącznik 2. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.doc (43.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-22 10:49:03
Załącznik 3. Informacja o udzieleniu zamówienia.doc (46.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 10:08:22
Załącznik 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (51.5 KB)
Data publikacji: 2019-08-14 10:08:38
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.31.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 44
U2019-06-282019-07-24Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Wykonanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych"

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.doc (134.0 KB)
Data publikacji: 2019-06-28 11:07:26
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,128.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-28 11:07:26
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (1,198.4 KB)
Data publikacji: 2019-06-28 11:07:26
Załącznik 4.Pytania i odpowiedzi.pdf (167.7 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 13:56:05
Załącznik 5.Zmiana treści SIWZ - UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf (240.8 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 13:57:28
Załącznik 6.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (15.7 KB)
Data publikacji: 2019-07-10 14:42:32
Załącznik 7.Pytania i odpowiedzi II.pdf (336.8 KB)
Data publikacji: 2019-07-15 14:16:37
Załącznik 8. Zmiana treści SIWZ II - UWAGA!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 24.07.2019.pdf (183.4 KB)
Data publikacji: 2019-07-17 14:56:50
Załącznik 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.doc (28.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-17 15:04:06
Załącznik 10. Informacja.doc (24.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-24 11:52:40
Załącznik 11. Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (143.7 KB)
Data publikacji: 2019-07-25 11:37:45
Załącznik 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- unieważnienie postępowania.doc (73.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-01 16:23:01
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.30.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 283
O2019-06-192019-07-04Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Przebudowa skate parku w parku miejskim" w Czechowicach-Dziedzicach.

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (100.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-19 14:56:27
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,117.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-19 14:56:27
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (901.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-19 14:56:27
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (276.9 KB)
Data publikacji: 2019-07-04 14:14:42
Załącznik 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2019-07-04 14:18:33
Załącznik 6. Informacja o wborze najkorzystniejszej oferty.doc (42.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-19 08:27:33
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (57.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-01 16:26:22
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.28.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 235
O2019-06-212019-07-03Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dokumentacja projektowa - drogi gminne w Czechowicach-Dziedzicach" z podziałem na zadania

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (135.0 KB)
Data publikacji: 2019-06-21 10:40:47
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,146.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-21 10:40:47
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (795.9 KB)
Data publikacji: 2019-06-21 10:40:47
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (149.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-03 12:23:06
Załącznik 5. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (39.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-03 12:24:12
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (228.0 KB)
Data publikacji: 2019-07-24 14:07:18
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (62.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-07 12:09:04
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.29.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 161
O2019-06-032019-06-18Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Remont nawierzchni chodników na terenie Gminy Czechowice – Dziedzice”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (116.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-03 12:19:29
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,119.0 KB)
Data publikacji: 2019-06-03 12:19:29
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (437.2 KB)
Data publikacji: 2019-06-03 12:19:29
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (132.3 KB)
Data publikacji: 2019-06-18 14:45:07
Załącznik 5. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (32.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-18 14:47:39
Załącznik 6. Informacja z otwarcia ofert - PO POPRAWIE OMYŁEK.doc (40.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-26 10:45:16
Załącznik 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (176.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-04 11:46:20
Załącznik 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (61.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-17 15:28:22
Czechowice-Dziedzice; znak sprawy: ZP.271.27.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 264
O2019-06-032019-06-17Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: " Budowa ul. Ozaista w Zabrzegu"."

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.docx (32.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-03 09:09:21
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,131.0 KB)
Data publikacji: 2019-06-03 09:09:21
Załącznik 3.Zalączniki do SIWZ.zip (75,698.1 KB)
Data publikacji: 2019-06-03 09:09:21
Załącznik 4.Informacja z otwarcia ofert.pdf (282.4 KB)
Data publikacji: 2019-06-17 14:25:53
Załącznik 5.Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (37.5 KB)
Data publikacji: 2019-06-17 14:26:17
Załącznik 6.Informacja z otwarcia ofert - po poprawie omyłki.pdf (283.7 KB)
Data publikacji: 2019-07-04 11:50:53
Załącznik 7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (177.1 KB)
Data publikacji: 2019-07-09 14:40:37
Załącznik 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (59.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-22 09:58:58
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.26.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 318
U2019-05-302019-06-14Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dostosowanie klatki schodowej do wymogów PPOŻ w budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Jana Pawła II 1 w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (119.0 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 15:07:09
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,145.0 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 15:07:09
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (6,639.3 KB)
Data publikacji: 2019-05-30 15:07:09
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (130.9 KB)
Data publikacji: 2019-06-14 11:36:05
Załącznik 5. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2019-06-14 11:37:24
Załącznik 6.Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.pdf (161.5 KB)
Data publikacji: 2019-07-15 12:55:06
Załącznik 7.Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (161.6 KB)
Data publikacji: 2019-07-15 15:42:01
Załącznik 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.doc (59.0 KB)
Data publikacji: 2019-07-18 10:09:27
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.25.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 230

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij