Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Wyszukiwanie
Informacje
Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2019-10-282019-11-28Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Budowa źródła skojarzonego w budynku basenu WODNIK w Czechowicach – Dziedzicach” .

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (832.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 15:27:50
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,821.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 15:27:50
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (3,566.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 15:27:50
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (160.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-07 15:29:24
Załącznik 5. Zmiana treści SIWZ I.zip (1,774.9 KB)
Data publikacji: 2019-11-07 15:31:38
Załącznik 6. Zmiana treści SIWZ II - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 21.11.2019.pdf (192.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-08 11:01:03
Załącznik 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (748.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-08 11:03:22
Załącznik 8. Pytania i odpowiedzi II.pdf (224.2 KB)
Data publikacji: 2019-11-18 11:25:19
Załącznik 9. Pytania i odpowiedzi III.pdf (225.5 KB)
Data publikacji: 2019-11-18 14:31:58
Załącznik 10. Pytania i odpowiedzi IV.pdf (235.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-18 14:32:39
Załącznik 11. Zmiana treści SIWZ III - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 28.11.2019.pdf (292.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 13:25:47
Załącznik 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.doc (749.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 13:28:27
Załącznik 13. Pytania i odpowiedzi V.pdf (219.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-21 17:14:56
Załącznik 14. Informacja z otwarcia ofert.pdf (221.3 KB)
Data publikacji: 2019-11-28 16:27:54
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.45.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 651
R2019-10-172019-11-04Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: " Remont umocnienia rowu wylotowego za pompownią w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.doc (123.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 17:03:31
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,120.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 17:03:31
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (367.8 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 17:03:31
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.doc (46.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-04 14:12:50
Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-04 14:15:36
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (346.8 KB)
Data publikacji: 2019-11-26 14:50:32
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (75.0 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 11:02:32
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.44.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 320
R2019-10-032019-10-28Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Wykoanie budowli regulacyjnych na Potoku Czechowickim na odcinku od ul. Mazańcowickiej do ujścia, dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów przyległych

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.doc (135.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-03 16:40:55
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,131.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-03 16:40:55
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (2,456.1 KB)
Data publikacji: 2019-10-03 16:40:55
Załącznik 4. Zmiana treści SIWZ I - UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.doc (36.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-14 11:57:31
Załącznik 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.doc (53.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-14 11:58:36
Załącznik 6. Pytania i odpowiedzi 1.doc (65.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:09:22
Załącznik 7. Zmiana treści SIWZ II - Uwaga zmiana terminu składania ofert.zip (41.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:19:37
Załącznik 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.doc (53.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:20:39
Załącznik 9. Informacja z otwarcia ofert.doc (42.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 14:10:40
Załącznik 10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (38.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 14:16:36
Załącznik 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (45.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-29 09:35:17
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.42.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 366
O2019-09-132019-10-17Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r. w wysokości 18 900 000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy)"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (165.1 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:42:56
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,137.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:42:56
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (6,153.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:42:56
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (249.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 09:26:08
Załącznik 5. Pytania i odpowiedzi II.pdf (212.2 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 09:26:21
Załącznik 6. Pytania i odpowiedzi III.pdf (212.9 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 09:26:33
Załącznik 7. Zmiana treści SIWZ I.zip (225.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 14:55:21
Załącznik 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji w DUUE.pdf (72.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 15:06:25
Załącznik 9. Pytania i odpowiedzi IV.pdf (201.3 KB)
Data publikacji: 2019-10-02 15:06:59
Załącznik 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w DUUE.pdf (69.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-07 09:04:25
Załącznik 11. Informacja z otwarcia ofert.pdf (133.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 12:45:29
Załącznik 12. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc (37.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 12:45:51
Załącznik 13. Informacja z otwarcia ofert - po poprawie omyłek.pdf (131.2 KB)
Data publikacji: 2019-10-24 15:05:18
Załącznik 14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (177.8 KB)
Data publikacji: 2019-10-31 14:32:13
Załącznik 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przesłane do publikacji w DUUE.pdf (116.4 KB)
Data publikacji: 2019-11-14 10:58:56
Załącznik 16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane w DUUE.pdf (117.7 KB)
Data publikacji: 2019-11-19 10:09:11
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.40.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 334
O2019-10-012019-10-11Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: „Utrzymanie sieci i opraw oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Czechowice – Dziedzice”

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (116.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 15:23:30
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,105.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 15:23:30
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (10,185.7 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 15:23:30
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (131.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-11 13:06:20
Załącznik 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (43.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-30 13:30:48
Załącznik 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (62.0 KB)
Data publikacji: 2019-11-07 16:56:13
Czechowice-Dziedzice; Znak sprawy: ZP.271.43.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 93
O2019-09-112019-09-26Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Remont dróg wewnętrznych i parkingów na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice "

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx (33.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 14:44:49
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,126.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 14:44:49
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (862.3 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 14:44:49
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (291.4 KB)
Data publikacji: 2019-09-26 14:16:12
Załącznik 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (37.5 KB)
Data publikacji: 2019-09-26 14:17:58
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (180.6 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 16:28:14
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx (21.4 KB)
Data publikacji: 2019-10-25 12:34:19
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.39.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 75
O2019-09-132019-09-24Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na zadanie pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (1,057.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:08:21
Załącznik 2. Załączniki do ogłoszenia.zip (306.7 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 09:08:21
Załącznik 3. Pytania i odpowiedzi.pdf (442.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-20 12:20:16
Załącznik 4. Zmiana treści Ogłoszenia.zip (201.6 KB)
Data publikacji: 2019-09-20 12:20:35
Załącznik 5. Informacja z otwarcia ofert.pdf (126.2 KB)
Data publikacji: 2019-09-24 12:46:09
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (174.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-07 10:51:31
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (135.3 KB)
Data publikacji: 2019-10-16 11:09:21
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.41.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 101
R2019-09-042019-09-19Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie - odc. 3"

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.docx (31.6 KB)
Data publikacji: 2019-09-04 14:59:48
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,127.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-04 14:59:48
Załącznik 3.Załączniki do SIWZ.zip (34,685.9 KB)
Data publikacji: 2019-09-04 14:59:48
Załącznik 4. Informacja z otwarcia ofert.pdf (287.3 KB)
Data publikacji: 2019-09-19 14:20:42
Załącznik 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (37.5 KB)
Data publikacji: 2019-09-19 14:24:51
Załącznik 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (174.5 KB)
Data publikacji: 2019-09-30 14:17:31
Załącznik 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (73.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-18 11:32:30
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.38.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 402
R2019-09-022019-09-17Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach. Zadanie 1 - Urządzenia przeciwpowodziowe pomiędzy ul. Cichy Kącik a ul. Legionów"

Załącznik 1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc (122.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-02 14:37:16
Załącznik 2. SIWZ.doc (1,137.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-02 14:37:16
Załącznik 3. Załączniki do SIWZ.zip (157,879.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-02 14:37:16
Załącznik 4. Pytania i odpowiedzi I.pdf (175.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-09 08:15:47
Załącznik 5. Informacja z otwarcia ofert .doc (52.5 KB)
Data publikacji: 2019-09-17 14:44:28
Załącznik 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-17 14:45:50
Załącznik 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (499.6 KB)
Data publikacji: 2019-10-21 11:13:35
Załącznik 8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (90.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-31 14:23:16
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.36.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 398
U2019-08-272019-09-11Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Budowa kolektora deszczowego ul. Paderewskiego i ul. Zacisze w Czechowicach - Dziedzicach."

Załącznik 1.Ogłoszenie o zamówieniu.docx (32.7 KB)
Data publikacji: 2019-08-27 13:07:40
Załącznik 2.SIWZ.doc (1,132.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-27 13:07:40
Załącznik 3.Załączniki do SIWZ.zip (124,905.4 KB)
Data publikacji: 2019-08-27 13:07:40
Załącznik 4.Zmiana treści SIWZ I.pdf (123.0 KB)
Data publikacji: 2019-08-29 16:58:15
Załącznik 5.Załącznik nr 7 - przedmiar robót.pdf (85.3 KB)
Data publikacji: 2019-08-29 16:58:59
Załącznik 6.Zmiana treści SIWZ II.zip (170.4 KB)
Data publikacji: 2019-09-04 10:54:26
Załącznik 7.Informacja z otwarcia ofert.pdf (305.9 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 13:56:31
Załącznik 8. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (38.0 KB)
Data publikacji: 2019-09-11 13:57:50
Załącznik 9. Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (139.0 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 17:24:20
Załącznik 10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania.doc (51.5 KB)
Data publikacji: 2019-10-18 10:52:05
Czechowice-Dziedzice, Znak sprawy: ZP.271.35.2019 Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 475

«««12345678910»»»


UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij